19.9.15

L, 3023. päev: kuidas kasutada uusi sõnu?

Kirjutan blogi ja leian, et Blogger laseb jälle üles laadida pilte. Valmib kolm nädalat tagasi käidud katedraali vitraažide loetelu.

* * *

„Kuidas kasutada uusi sõnu?” on 1935 ilmunud käsiraamat, mis loetleb XX sajandil ilmunud tuletisi ja uudissõnu ning eksimisalteid muid sõnu.

Näitelaused on raamatust.

Praegu kasutusel ja enam-vähem sama põhitähendusega (A–J):
 • abielluma, abistama, aeglustama, aeglustuma, aeguma, ahelduma, ahvat[e]lema, alistama, alustuma, alluma, allutama, alluvus, almus, ammutama, anastama, andestama, anduma, anuma, arendama, arenema, aretama, armuma, arutama, arutlus, arvestama ’arveks seadma, arvesse võtma, silmas pidama, tähele panema’, asendaja, asendama, asetama, asetsema, asustama ’rahvaga täitma’, avaldama, avalduma, avastama
 • edendama, eeldama, eelistama, eemaldama, eemalduma, eestindama, eestistama, eestistuma, ehmatama, ehmuma, elatama, elevus, elustama, elustuma, elutsema, embama, end, ennatlik, ennetama ’kellestki ette jõudma’, ennistama, ennustama, eraldama, eralduma, eretama, ergama, eri ’erisugune, lahkuminev, mitmesugused’, erinema, eristama, eritama, erit[e]lema, eritlus ’algosadesse lahutus’, esindaja, esindama, esindus, esitaja, esit[e]lema, evima
 • haavuma, haigestama, haigestuma, haihtuma, hajuma, hajutama, haldama, halvendama, halvenema, halvustama, hankima, harguda, harrastama, harutama, harvendama, heidutama, heie, heitma, heituma, helendama, helenduma, hingestama, hirmuma, hirmutama, hoidma, hoiduma, hoiustama, hoolimahoonestama, hooplema, hoovama, hukutama, hulluma, hullutama, hurmama, hurmuma, hõivama, häire, häirimahämmastama, hämmastuma, häälestama, hülgama, hüvitama, hüvitus
 • ilmnema, imama, immutama, ind, innustama
 • jagama, jagelema, jaotama, joonduma, joonistama, joovastama, joovastuma, juhinduma, julgestama, julgustama, juurdlema, jälgima
Kadunud sõnad (A–J):
 • armustama ’armu andma’
  Poliitilised vangid armustati.
  Riigivanem ei armustanud surmamõistetut.
 • asetuma ’aset võtma’ ⇒ praegu asuma
  Esimene rühm asetus vasakule tiivale.
  Kui meie väeosad asetusid kõrgendikule, vaenlane taandus.
  Uutele seisukohtadele asetutakse kindla korra järgi.
 • asundama ’(maad) asundustega, elanikega varustama; (elanikke) paigustama’
  Riigi huvides tuleb kuivatada soid ja asundada neid elanikkudega.
  Peaaegu kõik mõisamaad on asundatud.
  Töölised asundati mõisa ääremaadele.
  — Ei ole sama kui asustama, mis on järgmine kirje, tähendusega ’rahvaga täitma (näit. tühja maad)’.
 • eastama ’kellelegi täisealuse õigusi andma’
  Lapsed eastati kohtu otsusel.
  Kohus saab eastada ainult mõjuvail põhjusil.
 • ebastama ’võltsima’
  Allkirjad olid nii hästi ebastatud, et ainult eksperdid suutsid võltsimise kindlaks teha.
  Ebastatagu kui kaua tahes, ilmsiks tuleb see ikkagi.
 • ede ’ettemaks, avanss’
  Kirjastus ei olnud nõus maksma edet.
  Saadud edemeist tal ei jätkunud elatumiseks.
 • edustama ’jõutama, edendama’ ⇒ praegu edendama
  Soojus ja niiskus edustavad taimekasvu.
  Populaar-teadusliku kirjanduse kaudu edustatakse rahva hariduslikku taset.
 • erenema ’eredamaks muutuma’
  Mäeveerud hakkasid juba erenema.
 • erustama ’erru saatma’
  Pensioni väljateeninud ametnikud erustatakse.
  Teda ei erustata veel, sest seda ei nõua teenistushuvid.
 • haavutama ’sõnade või tegumoega haavama’
  Selline käitumine pidigi teda haavutama.
  See löök oli talle haavutav.
  Poliitilisis kõnedes haavutatakse tihti teisitimõtlejaid.
 • habenduma ’habemikuks saama’ ⇒ praegu habetuma
  Ta oli vangis sedavõrd habendunud, et keegi teda esimesel pilgul äragi ei tundnud.
  Metsakolkas võib habenduda.
 • haigendama ’haigemaks tegema’
  Antud arstimid ainult haigendasid teda.
  Raske töö on teda haigendanud.
  — Ei ole sama kui haigestama, mis on järgmine kirje, tähendusega ’haigeks tegema’. Vrd halvendama.
 • halvastama ’halvaks tegema’
  Kord tehtud tööd ei tohi halvastada.
  Ta oli end halvastanud meie kõikide silmis.
  — Ei ole sama kui halvendama, mis on järgmine kirje, tähendusega ’halvemaks tegema’, ega ka mitte halvustama. Vrd haigestama.
 • halvutama ’laimama’
  Ta astus neiu kaitseks südilt välja ega lasknud teda halvutada.
  Parlamentides tihti halvutatakse vastaseid.
 • helama ’helisema, kõlama’
  Kogu ümbrus helas ta hõikeist.
  Hellana hingesse helama ärkab.
 • hilistama ’hiljaks jätma’
  Lumetuisk ja kange torm hilistasid kiirrongi.
  Ametlikke vastuvõtjaid ei tohi hilistada.
 • hilistuma ’hiljaks jääma’ ⇒ praegu hilinema
  Palun vabandust, et hilistusin ametisse!
  Mõnes ametiasutuses hilistutakse tihti.
 • hiljuma ’aegamööda edasi liikuma’
  Väikene hobusekronu hiljub äkke ees vaevu ühest põllu otsast teise.
  Mägismail hiljutakse, sest kiire liikumine on ülimalt ohtlik.
 • hoidlema ’kestvalt hoidma’
  Isamaa ilu hoieldes varisesid vaprad vallad.
  Ta on oma haiget venda kaua hoielnud.
 • hoiuldama ’hoiule andma’
  On kasulikum hoiuldada raha panka kui hoida kodus.
  Kui hoiuldatakse raha järjekindlasti, siis on vanusepäevil võtta.
  — Ei ole sama kui hoiustama, mis on järgmine kirje, tähendusega ’hoiule andma või panema, talletama, deponeerima’.
 • hoolestama ’muret tegema (kellelegi)’
  Haige laps hoolestab oma vanemaid.
  Teadmatus merele läinud poja saatusest hoolestas mahajäänud ema.
  — Vrd soome huolestuttaa.
 • häirestama ’häire teel liikvele v. ärevile viima, virgestama’
  Kell 2 öösi häirestati kõik kaitseliidu üksused.
  Aeg-ajalt häirestatakse kõik riigi kaitsejõud.
 • julmastama ’julmaks, kalgiks tegema’
  Sõda on julmastanud kasvavat noorpõlve.
  Tema nooreea kogemused on teda julmastanud.
 • julmastuma ’julmaks, kalgiks muutuma’
  Ei ole raske imeks panna, kui inimene sellises ümbruskonnas julmastub.
  Rinde tagalas julmastutakse veel enam kui päris rindel.
 • jõudlema ’edasi jõudma (õppimises)’
  Tuleb selgitada, miks õpilased ei jõuelnud sel aastal küllaldaselt.
  Kõigis õppeaineis kõik õpilased ei jõudle ühesuguste tulemustega.
Muutunud põhitähendused (A–J):
 • aelema ’rahutult liikvel olema; püherdama; vedelema’.
  Enne vihma loomad aelevad karjamaal.
  Mis te aelete, seiske paigal! (Näit. laste kohta.)
  Haavatud loom aeles maas.
  — Vrd ka „mis sa aeled seal, tule appi”, ümber aelema.
 • astendama ’astmeliseks tegema; (matem.) astmesse tõstma’
  Igas näidendis peab tegevuse pinevus olema astendatud tõusvalt.
  Õpetajate palgad on astendatud teenistusvanuse alusel.
  Kogu valem tuleb astendada nüüd kolmandasse astmesse.
 • edastama ’edasi kaebama’
  Süüdimõistetu edastas Riigikohtusse.
  Sõjaringkonna-kohtu otsuseile harilikult ei edastata.
  — Üksaasta kirjutasid tudengid kodutööde saateks alati, et nad „edastavad” selle mulle. Ise ütleksin enda kodutöö kohta, et saadan, aga no ega ma nüüdisaegseid akadeemilisi juhendeid tea. Küllap, et peen on öelda labase „saadan” asemel „edastan” ja kõik kirjatükid kirjutame silmi kurnavas TNR-is.
 • edutama ’liikuma panema, soodustama, ametis kõrgendama, edasi viima’
  Asi on soiku jäänud, sest pole, kes küsimust edutaks.
  Geograafiline asend edutab suurel määral rahva arengut.
  Edutamine Eesti kaitseväes oleneb väljateenitud ajast, ametikohast ja atestatsioonidest.
 • helge ’ilus, hele, selge; põuane, lämmatavalt palav’
  Need olid kõige helgemad päevad tema elus.
  Ilm oli nii väsitavalt helge, et vaevu suutsime edasi liikuda, pühkides igal sammul higi.
  Kui tulevad helged (= palavad) heinakuu päevad.
  — Eriti vajalik teadmiskild naisterahvastele eesnimega Helge ja samanimelistele skandinaavia meesterahvastele.
 • hubane ’lõbus, mõnus’
  Ametivend tuli mulle vastu õige hubases meeleolus.
  Õhtuvidevikus veedetud hubaseid tunde saab kaua mäletada.
 • hüübima ’tarduma’
  Hüübinud vere plekke oli vedelemas siin-seal.
  Süldikausid olid pandud külma kätte hüübima.
 • joonestama ’jooni tõmbama; joonte abil plaani ja muud sellesarnast tegema’
  Alguses lasti ainult paralleeljooni joonestada, alles hiljem asusime mitmesuguste lihtsamate plaanide joonestamisele.

No comments: