19.9.15

Kaks kolmandikku hektarit vitraaže

Vitraažid on loetletud päripäeva, igas seinalõigus alt üles, iga vitraaži sisu ülalt alla. Pikihoone kõrgseinte vitraažide sobivaim vaatamispaik on vastaspoole külglöövis, koori kõrgseinte omadel vastaspoole kooriümbriskäigus, põikhoone otste omadel nelitises, põikhoone otste külgedel sama otsa vastasküljes. Külglöövide, kooriümbriskäigu ja kabelipärja vitraaže saab kõige paremini vaadata samast külglöövist või kooriümbriskäigust või kabelist.

Trifooriumiakendel on topeltraamistus, klaas on väljaspool, seest vaadatuna trifooriumiraamistuse taga. Trifooriumis on igas travees neli akent. Kõrgseinte suured aknad on 19 m kõrged, neljaosalised. Lääneseina ja põikhoone otste suured aknad on sarnase (aga mitte täpselt sama) kavatisega ja igaühe pindala on u 540 m².

Pärimuse järgi rajati piiskopkond I sajandi lõpul ja esimene piiskop oli olnud apostel Peetruse jünger.

Allikad:
  • internet
  • raamat Cathédrale Saint-Étienne
Traveed on loetletud läänest itta ja kabeliaknad vasakult paremale.

Number akna nimetuse järel sulgudes on akna number raamatus Cathédrale Saint-Étienne, need algavad kooriapsiidist (0), on N-küljel paaris ja S-küljel paaritud ning alumistel akendel 2-, ülemistel 3-kohalised (1xx: trifooriumiaken, 2xx: kõrgseina aken). Kaldkirjas on minu interpoleeritud numbrid. Igas travees või seinalõigus ei ole tingimata kolme akent ülestikku: pikihoone tornide kohal on akendest ainult raamistik (kui sedagi), välisseinas võib olla akna asemel kabel või portaal, W-kabeli võidukaar tõuseb läbi trifooriumi, külglöövide O-otsa seintel alumist osa ei olegi.

Inglise Wikipedia vahetab lõunalöövi kaks kabelit omavahel (samuti vahetavad katedraaliraamatu kaks esimest põhiplaani, millel kabelid märgitud). Raamatu järgi on kooris (kõrgseintel, lõpmikus) ja põikhoone lõunaosa külgseintel kokku 8 Valentin Bouschi töökoja akent, aga akende sisukirjeldustest ei tule see 8 kokku.

Ilmakaared on traditsioonilised (peaportaal läänes, koor idas).

Pildid on omast käest ja selle katedraali vitraažidest mul rohkem ei olegi.

Pikihoone

W-sein

36., 229., 227. ja 35. aken

36. aken
36. aken (osa)

Roosaken (36)
1384
Hermann von Münster (u 1330 – 1392)
Apostlid, Vana Testament (Timotheuse jutlus, maailma loomine, Joeli raamat, psalmid, Makkabeide raamat), akna tipus ristilöömine, allreas (lammutati 1764) idamaa kuningad (kaheksast osast on kolm alles, Nancys Lotringi muuseumis). Säilinud ridade vitraažiosad tõsteti 1909–1910 restaureerimisel ringi.
Praegu alumises (algselt keskmises) reas on katedraali nimipühak Stephanus ja toomkapiitli kaitsepühak Paulus, prohvet Daniel ja apostel Siimon, patriarh Jakob ja jünger Jakob vanem, prohvet Joel ja apostel Filipp.
Ülemises reas on tundmatu (vbl Aleksandria Philon) ja Bartholomeus, kuningas Taavet ja Andreas, patriarh Iisak ja Jakob noorem, Juudas Makabeus ja Mattias.
Roosi keskel on püha nägu, kahes neliksiirikus Stephanus ja Paulus.
Autor on maetud N-külglöövi 1. traveesse, epitaaf.

Roosakna all peaportaal (1903)

N-löövi otsaaken (35)
1905
Mayeri ateljee (München)
Kristuse sugupuu, XIII saj stiilis (algselt W-kabeli äärmistel akendel).

N-külje 1. travee
Välisseina aken (33)
Alaosa: XIII saj, Kristuse ja Maarja sugupuu, kuningad, prohvetid, apostlid. Algne ümmargune ülaosa on S-külglöövi 3. travee välisseina aknas.
Ilmselt pärit 1754 lammutatud ristikäigust, asus kuni 1886 W-poolses kabelis.

Trifooriumi aknad (129)
[ei tea]

Kõrgseina aken (229)
1452
4 pühakut: Katariina, Apollonia, Barbara, Margareta.
Annetas toomhärra Hennequin Arnoult de Hettange.

N-külje 2. travee
Välisseina aken (31)
ainult tümpanon portaali kohal

Trifooriumi aknad (127)
[ei tea]

Kõrgseina aken (227)
1452
Püha Stephanus esitleb annetajat Maarjale, Peetrusele ja Johannesele.
Annetas toomhärra Hennequin Arnoult de Hettange.

N-külje 3. travee
Välisseina aken (29)
[ei tea]

Trifooriumi aknad (125)
[ei tea]

Kõrgseina aken (225)
1452
4 tundmatut isikut.
Annetas toomhärra Hennequin Arnoult de Hettange.

N-külje 4. travee
Välisseina aken torniportaali kohal (27)
1960
Roger Bissière (1886–1964)
Abstraktne kompositsioon külmades värvides (vastas teise torni portaali kohal on samasugune soojades värvides)

Trifooriumi aknad (123)
puuduvad (ainult raamid)

Kõrgseina aken – raamatu plaanil on selles travees aken nr 223
puudub (ainult raamid)

N-külje 5. travee
Välisseina aken (25)
[ei tea]

Trifooriumi aknad (121)
1960
Roger Bissière (1886–1964)
Valgus ja pimedus

Kõrgseina aken (221)
1954–1958
Jean Gaudin (1879–1954), Pierre Gaudin (1908–1973)
4 pühakut

N-külje 6. travee
Välisseina aken (23)
[ei tea]

Trifooriumi aknad (119)
[ei tea]

Kõrgseina aken (219)
1954–1958
Jean Gaudin (1879–1954), Pierre Gaudin (1908–1973)
4 pühakut

N-külje 7. travee
Välisseina aken (21)
[ei tea]

Trifooriumi aknad (117)
[ei tea]

217. aken (osa)

Kõrgseina aken (217)
1954–1958
Jean Gaudin (1879–1954), Pierre Gaudin (1908–1973)
4 pühakut, sh Jeanne d’Arc

N-külje 8. travee
Välisseina aken (19)
XIII saj
Sisaldab kahe vana akna ümmargust osa: ülal on Kristuse kuulutamine (XIII saj lõpp?), vasakul akna annetaja (XIII saj III v).

Trifooriumi aknad (115)
[ei tea]

Kõrgseina aken (215)
1954–1958
Jean Gaudin (1879–1954), Pierre Gaudin (1908–1973)
4 pühakut


Kuskil pikihoone välisseina akendes on sellised keskaegsed aknaosad, mille täpset asukohta ma ei mäleta:


Ühe akna tümpanon …
… ja sama akna seestpoolt vaadates vasak pool …
… ja parem
Teise akna tümpanon …
… ja vasak …
… ja parem pool
Kolmas aken
Neljas, aga see näib olevat kõige varem XIX sajandist. Võib-olla on see W-kabeli 3. akna ülaosa 1880. aastatest.


Põikhoone N-osa

213., 211., 113., 111. ja 17. aken

N-löövi ots
Trifooriumi aknad (113)
1968
Marc Chagall (1887–1985)
Koos kõrvalaknaga (111): suur lillevanik (lilled, linnud, vikerkaar)
Varem XVI saj I v, Thomas de Clinchamp

Kõrgseina aken (213)
XVI saj I v
Thomas de Clinchamp
4 pühakut: Assisi Franciscus, Dominicus, Benedictus, Pachomios.
Annetas Jacques d’Amange.

W-sein

17. aken


Välisseina aken (17)
1958–1961
Marc Chagall (1887–1985)
Aadama loomine, Eeva loomine, pattulangemine, väljaajamine paradiisist

Trifooriumi aknad (111)
1968
Marc Chagall (1887–1985)
Koos kõrvalaknaga (113): suur lillevanik (lilled, linnud, vikerkaar)

Kõrgseina aken (211)
XVI saj I v
Thomas de Clinchamp
4 pühakut: Cosmas, Damianus, Augustinus, Martinus.
Annetas Jacques d’Amange.

N-sein

15. aken (osa, kokku lapitud neljast fotost)

Välisseina suur aken (15)
1504 (ülemine ja keskmine rida), XVI saj I v (tümpanon ja alumine rida).
Theobald de Lixheim (ülemine ja keskmine rida) ja tundmatu (tümpanon ja alumine rida; vbl meister Thomas de Clinchamp).
Tümpanon: Maarja kroonimine, 4 evangelisti, pillidega ja kannatusriistadega inglid.
Ülemisel real 8 pühakut (Antonius, Rochus, Stephanus(?), Nikolaus, Hubertus, peaingel Miikael, abt lohega, Laurentsius).
Keskmisel real 8 pühakut (Agnes, Margareeta, Barbara, Ungari Eliisabet, Apollonia, Odilia, Katariina, Maarja Magdaleena), rea all on friis autori nime ja dateeringuga: HOC OPUS PER THEOBALDUM DE LYXHEIM VITRIARIUM PERFECTUM EST ANNO DOMINI MCCCCCIV.
Alumisel real 8 apostlit (Paulus, Mattias, Batholomeus, Filipp, Jakob noorem, Toomas, Andreas, Peetrus), nende all usutunnistus.
Restaureeriti 1907–1910 Šveitsi Fribourgis Fritz Geigesi ateljees.

Põikhoone N-otsas oli Maarja kabel.

O-sein
Välisseina aken (13)
XVI saj I v
Peter Hemmeli töökoda
Maarja elu: Maarja ilmutus templis, Maarja kuulutamine, Kristuse sünd, Maarja lapsega.
Annetas kardinal Henri de Lorraine (vapp). Kristuse sünni kompositsioon sarnaneb väga Martin Schongaueri (srn 1491) ühe maaliga.
Osaliselt varjatud käärkambri katusega.

Trifooriumi aknad (109)
1970
Marc Chagall (1887–1985)
Koos kõrvalaknaga (107): väike lillevanik (lilled, linnud, vikerkaar)

Kõrgseina aken (209)
XVI saj I v
Thomas de Clinchamp
4 pühakut: Clemens, Nikolaus, keegi piiskop (Auctorius?), kirikut kandev teine piiskop (Chrodregang?).
Annetas Jacques d’Amange.

N-kooriümbriskäigu ots
Trifooriumi aknad (107)
1970
Marc Chagall (1887–1985)
Koos kõrvalaknaga (109): väike lillevanik (lilled, linnud, vikerkaar)

Kõrgseina aken (207)
XVI saj I v
Thomas de Clinchamp
Esimeses veerandis Kristoforus ja tema all Jacques d’Amange, põikhoone N-osa nelja kõrgakna annetaja (ning 2 vappi, üks neist keisrikotka ja aastaarvuga 1501). Kolmes ülejäänud veerandis püha Sebastianuse märtrisurm.
Annetas Jacques d’Amange.

Koor
Kooriümbriskäigu N-külje 1. võlvik
Välisseina aken (11)
1961–1965
Marc Chagall (1887–1985)
Koos kõrvalaknaga (9): Mooses käsulaudadega, Taavet ja Batseba, Jeremia ja juutide väljasaatmine, Abrahami ohver, Jakobi võitlus ingliga, Jakobi unenägu, põlev põõsas.
Varem (1882–1960) Schmitzi-Reutersi ateljee (Aachen) vitraaž (messiase kuulutamine, prohvetid, kuningad, kirikuisad).

Trifooriumi aknad (105)
[ei tea]

205., 203., 201., 105., 103. ja 101. aken

Kõrgseina aken (205)
1536
Akende nr 205, 203, 204 ja 206 kujundus on sarnane.
Ümmarguses osas akna tipus püha Hugo.
Selle all medaljonidel Vana Testamendi stseenid: Aabel magab, Aabeli mõrv, Noa laev, Paabeli torn.
Alumises reas evangelistid Luukas, Johannes (koos annetajaga), Mattias ja Markus.
Annetas Jean Matthié (vapp) onu Hugues’i pärandusest, sai tema järel 1536 kantoriks.

Koori loodepiilari ääres on igivana (~ IX saj?) monoliitne Kreeka marmorist piiskoppide ametisse pühitsemise tool.

Kooriümbriskäigu N-külje 2. võlvik
Välisseina aken (9)
1965–1967
Marc Chagall (1887–1985)
Koos kõrvalaknaga (11): Mooses käsulaudadega, Taavet ja Batseba, Jeremia ja juutide väljasaatmine, Abrahami ohver, Jakobi võitlus ingliga, Jakobi unenägu, põlev põõsas.
Varem (1882–1962) Schmitzi-Reutersi ateljee (Aachen) vitraaž (messiase kuulutamine, prohvetid, kuningad, kirikuisad).

Trifooriumi aknad (103)
[ei tea]

Kõrgseina aken (203)
1539
Akende nr 205, 203, 204 ja 206 kujundus on sarnane.
Ümmarguses osas akna tipus püha Agnes ja aastaarv 1539.
Selle all medaljonidel Vana Testamendi stseenid: Samson ja lõvi, maoks muutuv Moosese kepp, Taaveti võidmine, Kaanani viinamarjad.
Alumine rida: püha Stephanus ja Hugues Matthié, püha Miikael, püha Jüri ja püha Laurentsius.
Annetajad: Hugues Matthié pärijad ja toomkapiitel (vapp).

Kooriümbriskäigu N-külje 3. võlvik

7., 5. ja 3. aken

Välisseina 1. aken (7) (kabel)
XVI saj
Neljal Barbara kirikust toodud vitraažil (nr 7, 5, 6, 8) on annetaja Claude Baudoche’i kaitsepühakud Franciscus, Claudius, Peetrus, Katariina ja Klaara esitlemas perekonda Baudoche lapsega Maarjale ja Barbarale.
Oli varem Barbara kirikus (1516–1829), paigaldatud siia pärast restaureerimist Maréchali ja Gugnoni ateljees (1842–1856).

Välisseina 2. aken (5) (kabel)
XVI saj
Sisu: vt ülal (nr 7).
Oli varem Barbara kirikus (1516–1829), paigaldatud siia pärast restaureerimist Maréchali ja Gugnoni ateljees (1842–1856).

3. aken

Välisseina 3. aken (3) (kabel)
1524
Valentin Bousch (u 1490 – 1541)
Tümpanonil Aadam ja Eeva, selle all Maarja kuulutamine, all tundmatu toomhärra põlvitamas ülestõusva Kristuse ees.

Trifooriumi aknad (101)
XIX saj
Laurent-Charles Maréchal (1801–1887), Louis-Napoléon Gugnon
XVI saj ja Valentin Bouschi stiilis vitraažid

201., 200. ja 202. aken


Kõrgseina aken (201)
XVI saj (1520?)
Piirkonna suur vapp ja kardinalpiiskopi vanemad: vürst (1473–1508) René II koos Angers’i piiskopi püha Renatusega ja pärast mehe surma klarissi nunnaks läinud Philippe (Philippa) de Gueldre koos abtissi püha Klaaraga. Nende all toomhärra Martin Pinguet.

Kooriümbriskäigu apsiidivõlvik

1. aken

Välisseina 1. aken (1) (kabel)
XIX saj
Laurent-Charles Maréchal (1801–1887), Louis-Napoléon Gugnon
XVI saj ja Valentin Bouschi stiilis vitraaž: Gaspard-André Jauffret (piiskop 1806–1823) ja püha Andreas

Välisseina 2. aken (0) (kabel)
1522
Valentin Bousch (u 1490 – 1541)
Katedraali nimipühak Stephanus ja toomkapiitli kaitsepühak Paulus, nende all tundmatu annetaja toomhärra istuva Maarja ees.

Välisseina 3. aken (2) (kabel)
XIX saj
Laurent-Charles Maréchal (1801–1887), Louis-Napoléon Gugnon
XVI saj ja Valentin Bouschi stiilis vitraaž: Jacques-François Besson (piiskop 1824–1842) ja pühak François de Sales

Trifooriumi aknad (100)
XIX saj
Laurent-Charles Maréchal (1801–1887), Louis-Napoléon Gugnon
XVI saj ja Valentin Bouschi stiilis vitraažid


200. aken
200. aken (osa)Kõrgseina aken (200)
1521
Stephanuse märtrisurm ning Jean, piirkonna kardinal ja kohalik piiskop (vapp). Piirkonna suur vapp neljaks jagatuna.

Kooriümbriskäigu S-külje 3. võlvik
Välisseina 1. aken (4) (kabel)
XVI saj I v
Valentin Bousch (u 1490 – 1541)
Ratsutav püha Theobald pistrikuga, pühakpiiskop (võib-olla Sigebaud, kohalik piiskop ja pärimuse järgi püha Ségolène’i vend), jalge ees annetaja.
Annetaja: Thiébaut Mineti, katedraali toomhärra ja püha Ségolène’ koguduse jutlustaja.


6. (?) aken
(Algul arvasin, et see on 7. aken, aga 7., 5. ja 3. aknaga apsiidi võlvide foto järgi ei ole ühelgi neist külgosade tümpanonis rohelist. 7. ja 5. aknal on seal punane, 3. aknal sinine. Võtmest on näha, et paremal on Peetrus, aga ülal kirjeldusest ei selgu, mis aknal ta täpselt on.)
Välisseina 2. aken (6) (kabel)
XVI saj
Sisu: vt ülal (nr 7).
Oli varem Barbara kirikus (1516–1829), paigaldatud siia pärast restaureerimist Maréchali ja Gugnoni ateljees (1842–1856).

8. (?) aken
(Üks kahest: a) 8. aknal on Maarja lapsega ja Barbara ning see ei ole 8. aken, või b) see on 8. aken ning Maarja, laps ja Barbara on mujal. Stiili järgi näib, et fotol võib olla Maréchali ja Gugnoni XIX saj vitraaž.)


Välisseina 3. aken (8) (kabel)
XVI saj
Valentin Bouschi (u 1490 – 1541) töökoda
Maarja lapsega, Barbara.
Oli varem Barbara kirikus (1516–1829), paigaldatud siia pärast restaureerimist Maréchali ja Gugnoni ateljees (1842–1856).

Trifooriumi aknad (102)
XIX saj
Laurent-Charles Maréchal (1801–1887), Louis-Napoléon Gugnon
XVI saj ja Valentin Bouschi stiilis vitraažid

Kõrgseina aken (202)
1523
Kardinalpiiskopi vend vürst (1508–1544) Antoine II koos püha Antoniusega ja vürstinna Renée de Bourbon koos püha Renatusega.

Kooriümbriskäigu S-külje 2. võlvik
Välisseina aken (10)
1882
Schmitzi-Reutersi ateljee (Aachen)
Messiase kuulutamine, apostlid ja prohvetid

Trifooriumi aknad (104)
[ei tea]

Kõrgseina aken (204)
1534
Akende nr 205, 203, 204 ja 206 kujundus on sarnane.
Tümpanonil jumal ja inglid, püha vaim tuvina, aastaarv 1534.
Selle all medaljonidel Vana Testamendi stseenid: Eeva loomine, Eeva kiusatus, Aadama ja Eeva väljaajamine paradiisist.
Alumine rida: Peetrus, Kristuse ülestõusmine, annetaja koos püha Nikolausega, püha Paulus.
Annetas asepiiskop Richard de Loupmont.

Kooriümbriskäigu S-külje 1. võlvik
Välisseina aken (12)
1882
Schmitzi-Reutersi ateljee (Aachen)
Messiase kuulutamine, apostlid ja prohvetid

Trifooriumi aknad (106)
[ei tea]

Kõrgseina aken (206)
1536
Akende nr 205, 203, 204 ja 206 kujundus on sarnane.
Ümmarguses osas akna tipus keisrikotkas, Charles Quinti vapp, aastaarv 1536.
Selle all medaljonidel Vana Testamendi stseenid: Aadam kaevab ja Eeva ketrab, Aabeli mõrv, Kaini needus, Aadam kannab Aabeli surnukeha.
Alumine rida: püha Andreas, Maarja lapsega ja koos annetajaga, Ristija Johannes.
Annetasid varahoidja Jean Thisi pärijad.

Kooris kuskil: kooriorel, ehit 1862, laiendus 1882, ümberhitus 1934, lammutati 1962, taastati 1970, ümberehitus 1980.
Kooripingistik XIX saj
Külgaltarid XIX saj
Altar (nelitises) XX saj

Põikhoone S-osa
S-kooriümbriskäigu ots
Trifooriumi aknad (108)
[ei tea]

Kõrgseina aken (208)
1528
Valentin Bousch (u 1490 – 1541)
Koos parempoolse aknaga (nr 210): Maarja kuulutamine ning Langres’i Desiderius ja evangelist Johannes, signeering „VB”.
Annetasid toomhärrad Didier Pieresson ja Jean de Scielles.

O-sein
Välisseina aken (14)
XIII, XVI saj
6 medaljoni (XIII saj I v) püha Pauluse elust läbisegi XVI saj aknas. Enam-vähem terved on kaks (Paulus jutlustab Troas; Paulus Damaskuses), neljast on järel vähe (Pauluse pöördumine; pime Paulus siseneb Damaskusse; Paulus jutlustab Troase juutidele; Pauluse laevahukk Maltal).
Paigaldatud tõen. XVIII saj.

Trifooriumi aknad (110)
[ei tea]

Kõrgseina aken (210)
1528
Valentin Bousch (u 1490 – 1541)
Koos vasakpoolse aknaga (nr 208): Maarja kuulutamine ning Langres’i Desiderius ja evangelist Johannes, signeering „VB”.
Annetasid toomhärrad Didier Pieresson ja Jean de Scielles.

S-sein

16. aken

Välisseina suur aken (16)
1521–1527
Valentin Bousch (u 1490 – 1541)
Neliksiirikud: 4 kirikuisa.
Ülemine rida: 7 kohalikku piiskoppi (Clement, Felix, Arnulf, Goericus, Auctorius, Terentius, Patientus), annetaja Otton Savin.
Keskmine rida: 8 naispühakut: Barbara, Katariina, Maarja lapsega, Anna, Maarja Madgaleena, Helena, Apollonia, Margareta.
Alumine rida: 7 kohalikku piiskoppi (Celestinus, Simeon, Firminus, Légonce, Ruffus, Adelphus, Urbitius), annetaja Evrard Marlier.
Kolm alumist rida annetas toomhärra Evrard Marlier.
Restaureeriti 1906–1907 Šveitsi Fribourgis Fritz Geigesi ateljees.

Selle ees: suur orel (1970)

W-sein
Välisseina aken (18)
[ei tea]

Trifooriumi aknad (112)
[ei tea]

Kõrgseina aken (212)
[ei tea]

S-löövi ots
Trifooriumi aknad (114)
[ei tea]

Kõrgseina aken (214)
[ei tea]

Pikihoone

S-külje 8. travee
Välisseina aken (20)
XIII saj
Kolm medaljoni (u 1250–1280): ülal katedraali nimipühak püha Stephanus ja toomkapiitli kaitsepühak püha Paulus; all paremal püha Bartholomeuse martüürium; vasakul püha Stephanuse kividega pildumine.

Trifooriumi aknad (116)
[ei tea]

Trifooriumi kahe vasaku akna asemel on renessanssorel (1537, mitu ümberehitust, rekonstr. 1936, 1981).
216., 218. ja 220. aken

Kõrgseina aken (216)
1954–1958
Jean Gaudin (1879–1954), Pierre Gaudin (1908–1973)
4 pühakut

S-külje 7. travee
Välisseina aken (22)
[ei tea]

Trifooriumi aknad (118)
[ei tea]

Kõrgseina aken (218)
1954–1958
Jean Gaudin (1879–1954), Pierre Gaudin (1908–1973)
4 pühakut

120. ja 122. aken ning SO-kabel


S-külje 6. travee
Välisseina aken (24)
[ei tea]

Trifooriumi aknad (120)
korrapärane muster

220. ja 222. aken

Kõrgseina aken (220)
1954–1958
Jean Gaudin (1879–1954), Pierre Gaudin (1908–1973)
4 pühakut

S-külje 5. travee
Välisseina aken
puudub (kabel)

Trifooriumi aknad (122)
korrapärane muster

Kõrgseina aken (222)
1954–1958
Jean Gaudin (1879–1954), Pierre Gaudin (1908–1973)
4 pühakut

O-poolne kabel

O-poolse kabeli aknad

1. aken
1956–1957
Jacques Villon (1875–1963)
Kogu kabel (kõik 5 akent): kubistlik

2. aken
1956–1957
Jacques Villon (1875–1963)

3. aken
1956–1957
Jacques Villon (1875–1963)

4. aken
1956–1957
Jacques Villon (1875–1963)

5. aken
1956–1957
Jacques Villon (1875–1963)

1871–1944 olid kabelis Laurent-Charles Maréchali (1801–1887) ja Louis-Napoléon Gugnoni vitraažid XVI saj ja Valentin Bouschi stiilis (ristilt võtmine, Maarja, Maarja Magdaleena, Jesaia, Johannes). Need said sõjas tugevalt kannatada ja asendati 1957 Jacques Villoni vitraažidega.

S-külje 4. travee
Välisseina aken kellatorni portaali kohal (26)
1960
Roger Bissière (1886–1964)
Abstraktne kompositsioon soojades värvides (vastas teise torni portaali kohal on samasugune külmades värvides)

Trifooriumi aknad
puuduvad (ainult raamid)

Kõrgseina aken
puudub (ainult raamid)

S-külje 3. travee
Välisseina aken (28)
XIII saj
Maarja kroonimine. Algne alaosa on N-külglöövi 1. travee välisseina aknas. Maarja on vitraažil erandlikuna Kristusest vasakul, kes hoiab krooni vasakus käes ja õnnistab paremaga (sama motiiv on Strasbourgi katedraali põikhoone S-külje paremal portaalil).
Ilmselt pärit 1754 lammutatud ristikäigust, asus kuni 1886 W-poolses kabelis.

Trifooriumi aknad (126)
[ei tea]

Kõrgseina aken (226)
[ei tea]

S-külje 2. travee
Välisseina aken
puudub (kabel)

Trifooriumi aknad
puuduvad (kabeli võidukaar on läbi trifooriumi), aga kabelil on kummalgi pool, külglöövi kohal väike aken, vähmalt W-poolses on vitraaž

Kõrgseina aken (228)
[ei tea]

W-poolne kabel
W-poolse kabeli aknad

1. aken
1904
Mayeri ateljee (München)
Koos 2. aknaga: ülaosas: Maarja palvetamas, allosas: Maarja võtab pühalt Dominicuselt vastu roosikrantsi, püha Chrodegang, püha Clemens jne
Tellija: elava roosikrantsi vennaskond.

2. aken
1904
Mayeri ateljee (München)
Koos 1. aknaga: ülaosas: Maarja palvetamas, allosas: Maarja võtab pühalt Dominicuselt vastu roosikrantsi, püha Chrodegang, püha Clemens jne
Tellija: elava roosikrantsi vennaskond.

3. aken
1886–1887 (või 1884)
Mayeri ateljee (München)
Ümmarguses osas Maarja pühaks kuulutamine, allosas Maarja kroonimine, püha Glossinde ja püha Livier
Tellija: elava roosikrantsi vennaskond.

W-poolse kabeli 4. ja 5. aken
4. aken
1904
Mayeri ateljee (München)
Koos 5. aknaga: ülaosas: Maarja risti juures, allosas: Maarja annab pühak Simon Stockile skapulaari, püha Arnold, püha Adhemar de Monteil jne
Tellija: elava roosikrantsi vennaskond.

5. aken
1904
Mayeri ateljee (München)
Koos 4. aknaga: ülaosas: Maarja risti juures, allosas: Maarja annab pühak Simon Stockile skapulaari, püha Arnold, püha Adhemar de Monteil jne
Tellija: elava roosikrantsi vennaskond.

S-külje 1. travee
Välisseina aken
puudub (Maarja portaal)

Trifooriumi aknad (130)
[ei tea]

Kõrgseina aken (230)
[ei tea]

No comments: