2.6.15

T, 2927. päev: tavaline poliitika

Loen fotoanalüüsi aruannet, millest võib järeldada, et ei ole fotomanipulatsioon nii lihte midagi, et lõikad aga JPEG-pildist tükke ja kleebid need teisele JPEG-pildile. On üsna üle mõistuse, et ühe suurustava riigi piiramatu eelarvega kaitseministeerium on palganud pilte sodima võhiku, kes ei tea, et JPEG-pilt koosneb väikestest samavärvilistest ristkülikutest – aga teisalt, nagu üks hull ees, nii teised järel, ja kus lõpeb mõistus, võib alata ka muu kui ENSV raudteevalitsus.

[Hilisem lisandus: paar päeva hiljem teeb seda aruannet maha üks Saksa pildianalüüsija, aga ta kritiseerib metodoloogilisi puudusi – et kasutatud uuringumeetodi tõlgendamine on subjektiivne.]

No comments: