11.6.15

N, 2936. päev: kui palju udu on udu?

Terve päeva seminar, kolm esinejat, neli ettekannet. 2. ja 4. ettekande pidaja meenutab sugulast Viktorit, aga kuldhammasteta, aga särk ja kuub on kontrastvärvides. 3. ettekande pidajal on üsna lühike mini, aga värvid on talitsetud.

Teen märkmeid ja ühes kohas, kui räägitakse õhinal teadusuuringust, kus oli 6 katsealust ja muid metodoloogilisi puudusi, kirjutan konspekti some bad science as of statistics and exp. design (jah, ma konspekteerin alati ettekande keeles, mis kunsti kõik inimesed ei valda). Saab ka teada, et üks küsiv kuulaja ei tea, mida tähendavad lineaarregressiooni joone tõus ja vabaliige, ning teine ei tea, mis on tarkvara arhitektuur ja moodul.

* * *

Keeletunnis peame küsima üksteiselt konditsionaalis, mida teeksime või kuhu sõidaksime, ning seal on küsimus, kas sõidaksid Kuule, mille peale vastan väga kiiresti, et kindlasti. Viimane, lisaküsimus juhtub olema, mis muusikuga sooviksid kohtuda. Vastatakse, et Anna Netrebkoga, ja küsitakse vastu, kellega sina; vastan, et ka minul oleks see tõenäoliselt mõni ooperilaulja. Enne kui jõuan peast läbi lasta, keda lemmikutest ma looduses kuulnud ei ole – Gerald Finley, Julia Kleiter näiteks – pakub ta, et äkki Elīna Garanča, mispeale vastan, et oo jaa, tal tuleb detsembris Pariisis kontsert, kolmapäeval tulevad piletid müüki.

* * *

Eilse teema jätkuks: kantseliidikorpus. Klopsisin mõningatest jubedikest kokku korpuse, lasin AntConcil loendada sõnavormide sageduse, eemaldasin 250 sagedaima sõnavormi seast sisust sõltuvad sõnad ning arvutasin 98 järelejäänud muu sõna (vormi) suhtelise sageduse võrreldes tasakaalus korpusega. Sellest saaks kirjutada teadusartikli!! On sõnu, mis esinesid keskmiselt kümneid kordi sagedamini kui keeles keskmiselt (rekordiomanik on meetmete, 36,8×). Keskmisega võrreldes üle 8 korra sagedamatest sõnadest saab moodustada sellise lause:

[Asjapulgad] peaksid kindlaks määratud valdkonnas sätestatud muude meetmete raames [tegema] järgmist, sealhulgas arvesse võttes [mida] tahes.


Kes oskab, topib siia veel väga sagedad udusõnad kooskõlas (30,9× normaalsest sagedam) ja hõlmab (16,1× normaalsest sagedam). Mina ei oska!

No comments: