10.6.15

K, 2935. päev: üks 28 000st

Ilmunud on Snapshot Serengeti artikkel. Tore ja kasulik ajaveede, näeb aeg-ajalt hunnituid vaatepilte, nagu ka omal ajal kogu taolisele rahvateadusele aluse pannud Galaxyzoo andis võimaluse näha esimese inimesena senitundmatut galaktikat, sest selles klassifitseeriti galaktikaid automaatpiltide järgi, mida keegi varem vaadanud ei olnud. Üleüldse on sellise rahvateaduse põhimõte geniaalne: üsna kiiresti hakkab huviline määrama pildil olevaid liike (ja Galaxyzoo galaktikatüüpe, ja Moonzoo kraatritüüpe, ja Planet Hunters eksoplaneete, ja Whale FM mõõkvaalahäälitsusi, ja Bat Detective nahkhiirehüüde, ja Plankton Portal planktoniliike, ja Sunspotter päikeselaike, ja Asteroid Zoo võimalikke uusi asteroide – jpm, vt zooniverse.org) ja määrang ühtib spetsialisti omaga umbes 90%. Mitme inimese ühtiv määrang välistab kahtlusi veelgi, nii et massilised lihtsad juhud leitakse materjalist üles ilma teadlast tülitamata.

* * *

Rõdul on korraga 6 rasvatihasetibu, pärast 1 pooleldi udusulis tibu, nagu vildist.

* * *

Kindlasti tuleb kirjutada teos „Udusõnastik” ehk „Bürokraadi-eesti sõnastik”. Eheda kantseliidi korpust kahjuks veel ei ole, aga mul on mõtteid, kuidas seda koguda; seda saab siis korpusetarkvaraga analüüsida, leida korduvaid mustreid ja sõnaklompe. Esialgu ainult mõningaid märksõnu, mis sõnastikku kindlasti tulevad:
 • aru andma
 • arvesse võtma
 • asjaomane – eesti õigekeel teeb peent vahet asjaomasel ja asjakohasel – nagu ka kaasaegsel ja nüüdisaegsel –, aga toimetaja võib mürki võtta, et „asjaomase” agar kasutaja seda vahet ei tea
 • edasine – inglise further ei tähenda tavaliselt suurt midagi ja eesti sõnaga tõlkesse põlistamist ei vääri
 • edusamm – kui olete kihla vedanud, et tekstis mainitakse verstaposte (kas olete ehtsat verstaposti näinud?), võite „edusammu” nähes rõõmustada, sest tõenäoliselt võidate teie. (Meil koolis oli pioneerivärgi stend „Tõusval Teel”, kuni ükskord siivutult ja püsivalt soditi ning siis kadus.)
 • eeskätt – olen siin kuskil kirjutanud eeskäte sagedusest tasakaalus korpuses
 • enamjaolt
 • end tõestama
 • endale eesmärgiks seadma
 • erilist tähelepanu pöörama – Erilist tähelepanu pöörati töötajate ametialase koolituse jaoks asjakohaste raamistike väljatöötamisele ning täielikule rakendamisele kogu asutuses, tuginedes asjaomasele rakenduseeskirjale, mille asutuse nõukogu võttis vastu 41. aprillil 2151 = mõtlesime välja, kuidas töötajaid koolitada, mida nõudis üks eeskiri
 • esile kerkima – seda teeb õngekork, kui kala konksu otsast lahkub
 • hoolimata
 • hõlpsasti – mu silmad on näinud kuskil täitsa asjaliku juhendi toortõlkes ka väljendit „siit saate hõlpu ja tuge”; Wiedemanni sõnastikus on kindlasti muudki toredat (millega meenub, kuidas Tõnismäe rahvusraamatukogu humanitaarsaalis oli Wiedemanni sõnastikus keegi anti-mallepärn iga vähegi kui rõvedapoolse märksõna lilla pliiatsiga alla jooninud – vbl Malle P. seda nägigi ja läks joonelt ostma korrektuurlinti)
 • hõlmama – see udusõna tähendab tavaliselt ’ma ei viitsi mõelda, mida see tähendab’
 • iga-aastane, igakuine – inglise keeli annual ja monthly, eesti keeles on see aasta- ja kuu-: aastaaruanne, kuuaruanne.
 • jõupingutus – kontorilaua taga aega veetes on kirjutajale ununenud, mida see tähendab
 • kindlaks määrama – seda kasutatakse vähemalt viies tähenduses: ’määrama’, ’määratlema’, ’sedastama’, ’sätestama’, ’tuvastama’ – Teadlased määrasid proovis kindlaks aineid, mis olid kindlaks määratud katsesuunises, ja määrasid tulemused kindlaks katsearuandes. Siis võtsid nad teise proovi, määrasid sealt kindlaks tundmatuid aineid ja määrasid tulemustest kindlaks nende esinemissageduse.
 • kohta
 • kui ..., siis ...
 • käigus
 • lõpule viima – rikkumata inimene võib kohkuda, arvates, et jutt on millestki fataalsest, näiteks rahvarohkest keskaegsest protsessioonist võllamäele, aga tegelikult tähendab see, et midagi valmib. Inglise keeles valmimise kohta ühesõnalist väljendit ei kasutata ja jubetõlgete mõjul on hakatud arvama, et siis ei saa lühidalt öelda ka eesti keeles. Vale puha.
 • menetluses olema
 • mõeldud
 • märkimisväärne – kui te seda väidetavat subjektiivsust tõlkes näete, vaadake ruttu, mida ütleb originaal. Kliinilises ja statistilises kontekstis on see tavaliselt hoopis objektiivne „oluline”.
 • puudujääk
 • puudutama – nõnda öeldakse vene keeles, kus keerutamine on palju tavalisem kui otsekohese ütlemisega eesti keeles
 • rakendama – seda kasutatakse näiteks tähendustes ’kasutama’, ’kasutusele võtma’, ’tegema’, ’täitma’, ’oma eksistentsi mingil tundmatul, aga müstilisel viisil õigustama’. Mul oli ükskord toimetada tekst, kus rakendati sagedusega 7590 ppm (vrd tasakaalus korpuse 283 ppm); kui siis olin just ette võtnud kõik tõlke „rakendamised” ja neid ükshaaval läbi puurisin, üritades mõista, mida neist igaüks tegelikult tähendab, helistas E ja mu aeglase reaktsiooni peale küsis, kas ma olen kurb. — Kes veel näinud ei ole, neil soovitan vaadata, kuidas hobust vankri ette rakendatakse. Muusikahuvilistel võib sõna „rakend” peale vaimukõrvas kosta see Tubina ühe suurteose pingelisest kohast, kus sõna esitatakse haruldase asja duooliga.
 • rolli mängima – rolli mängitakse teatris
 • teada andma
 • teavitama – mingil ajal tähendas teavitamine nuhitegevust. Üksvahe arvasin, et sedasi ütleb Saagpaku sõnastik, aga ei ütle. Ei tea, ei mäleta. Kasutatakse tähenduses ’teatama’, aga rektsioon on teistsugune (teavitama keda millest, teatama mida kellele) – aga kesse viitsib rektsiooni või rõhuasetust muuta, eks ju.
 • tegemist
 • toime panema
 • vajakajäämine
 • ära märkima
 • ülemäärane
  

No comments: