5.8.15

K, 2978. päev: kulla-auk saab läbi

Mõni väike mõte Kettuselt veel:
  • „kirjakeel on ju igas ilmakaares enam-vähem kunstlik sünnitus” (lk 77)
  • „eelarvamiste müür, vähemalt sõnarikastamise vastu, on mitmel pool kaunis tugev” (lk 79)
  • „Just keeleajaloolise põhjusmõtte ühekülgne toonitamine on see, mis igal pool, ja nõnda ka Eestis, rahvakeelsuse liialdusi vastukaaluks sünnitab. Peab ka tunnistama, et „teaduslik tõde“ isegi hästi uuritud keelte ajaloo kohta kunagi vääramata kindel ei ole, ja et kui hää keeletarvitaja instinkt ja keeleajaloolase nõudmised õigekeelsuse küsimustes vastuolusse satuvad, siis saab ülepää eelmist kindlamini usaldada. Aga kui keele ajaloo ja elu tundja ühtlasi hääks keele  t a r v i t a j a k s  on tunnistatud, siis võib ta tõesti täit usaldust teenida.” (lk 99–100)

No comments: