1.8.16

E, 3415. päev: kui kiire oli kiire vanasti?

Balti kubermangude XIX saj krimilugemike 3. osa (Eestimaa) kaks esimest juttu on ka Kuramaalt. Üks (lk 41) on tõenäoliselt Liibavi sadamakõrtsmiku röövmõrvast 18. saj, kus kahtlusaluste kättesaamiseks esitas Kuramaa Venemaale õigusabipalve. Enne raudteid, enne telegraafi. Palvekiri saadeti 18. detsembril, vahepeal liikus kiri purjeka või tilisangaga Venemaa poole, kulges Venemaa kohtu- ja politseiasutustes, pätte otsiti – NB! suurelt Venemaalt. Ja arvake, millal olid kahtlusalused saadud kätte, toodud kohale ja Kuramaal kohtu vangikongis? — 9. jaanuaril, 22 päevaga.

No comments: