20.5.15

K, 2914. päev: mjah

Siinkandi nuudlikirik on kirjutanud peaministrile avaliku kirja, kus küsib riigilt toetust (sest teistele kirikutele antakse, neile mitte), mille summa on arvutanud leidlikul meetodil: kohalikul nuudlikirikul on Facebookis x laiki, kohalikul katoliku kirikul y laiki ja kohalikul anglikaani kirikul z laiki, kus y ≈ 0,8 x ja z ≈ 0,2 x. Riik annab kohalikule katoliku kirikule toetust m raha ja anglikaani kirikule n raha, kus (: y) ≈ (: z). Arvutus on lihtne ja nuudlikiriku juht, usutunnus spagetisõel kenasti viltu peas, kinnitab telekas, et toetusega toetatakse kiriku liikmete osalust usutalitustes, mida seni ei ole saanud raha puudumisel korralikult talitada, sest restoranid hästi ei taha spagette tasuta anda.

AK näitab, kuidas Berliinis esitatud pooleteisttunnine läbilõige Arvo Pärdi loomingust. E küsib, kas Aatomiku laul ka ikka oli.

No comments: