19.12.16

E, 3535. päev: leitud sõnu

Iidsõnastikus (1755) „Idioticon Hamburgense” on kahtlaselt tuttavaid alamsaksa sõnu: pika a-ga hääldunud Kate (‘hurtsik, peavari’ – vrd „kate” ja „katus”), kasten (‘ristima’, vrd soome kastaa), lk 114 Kyk in de Kök ‘ein Mann, der immer Acht giebt, was beym Heerde und in der Küche vorgehet’ (ehk siis mitte ‘vaata kööki’, vaid hoopis ‘köökivaataja’!). Neist on alamsaksa laenude sõnastikus ainult kiikama.

Kassi (lühikese a-ga hääldunud Katt) artiklis on väljend he hett eenen Kopp als eene Kloster-Katt ‘ta on puupea’, otsetõlkes „tal on pea nagu kloostrikassil”.

No comments: