22.4.17

L, 3650. päev: kõrguste saaga jätkub

Jala jaama juurest läbi töökoha lähedale sööma, aiapoest läbi.

* * *

Õhtul loen läbi kõik, mida restaureerimisdokumendid ja mul olemasolevad raamatud räägivad Kuressaare linnuse kõrgusandmete kohta. Materjali on palju, andmeid saab vähe. Saab ühe 1 cm täpsusega nivelleerimisandme, et maapind konvendihoone S-nurga juures oli 2014 4,54 m ümp („Kastellist kindluseks”, lk 62).

Veel saan teada, et Aluve ilmutas 1980. a raamatu jutu tegelikult juba varem ühes restaureerimisdokumendis ning restaureerimise eskiisprojektis (1971) on konvendihoone külgede vaated, lõige ja kolme korruse plaan, mis on joonestatud justkui joonlauaga (!) ja mis on täpsemad kui Aluve 1980. a raamatus olevad vaated, lõige ja põhiplaanid (mis omakorda on raamatuis ilmunuist täpseimad ja detailseimad). Raamatu joonistel on vaated ja lõige pealegi keskaegse seisundi rekonstruktsiooni omad. Eskiisprojekti põhiplaanid kujutavad seisu, milliseks konvendihoone kavatseti restaureerida. Seal puudub vahitorni friis ja ristikäigu SO-seina aknad jäid edasi XIX saj alguse kujule (3 akent, varem oli seal kummalgi korrusel 4), aga XVIII saj lõpus sisehoovi see sein varises, tehti uued, lihtsamad võlvid ja vähem aknaid); ka paljud muud 1900 paiku restaureeritud aknad jäid keskajastamata. Võimalik, et koos postis saabuva erijoonlauaga (spetsiaalselt Ingenieurprojektion’i jaoks; mu põhiplaanide joonisel on paarikraadiseid paralleelsusvigu) joonistan põhiplaanide uue, täpsema versiooni. Esimeses versioonis on vigu, nt keldris läks köögi juures midagi valesti, sinna tekkis umbes meetrine viga, aga et täpselt köögi peal on dormitoorium ja edasi madal pööninguruum, läks see viga läbi kõigi korruste. Samuti pusserdasin kaitsetorni mõõtmetega, kui joonis jõudis peakorruseni, selgus, et liiga lai, peakorruse ristikäik ei mahu tornist mööduma; ja segamini on ka loodetiiva müüripaksused (mis niigi on igal korrusel isesugused, aga ikka kõrgemal õhemad). Vahitorni lõige kui dimeetria teostatavusuuring on eraldi võetuna OK, kuigi – laiskuse tõttu (ma ei viitsinud käivitada läpakat ja mõõta mitme kilomeetri kauguselt enda tehtud perspektiivivabadelt fotodelt, vaid guugeldasin) – on friis tegelikust veidi madalam (perspektiivivea tõttu) ja katuse kõrgus pandud puhtalt silma järgi.

No comments: