5.6.16

P, 3267. päev: välja ja sisse

Ka täna parandan kursusetükka, millega on mu poolt kursus peaaegu läbi.

Veel käin tellitud artikli jaoks üle sõnasageduste väga suurt tabelit – sest hiljuti eemaldasin materjalist sinna sattunud enda kirjutatut, millega võisid sagedused muutuda – vaja kontrollida.

Avastan ka, kuidas saan kontrollida, kas ühendverbide oletatava sagenemise kontrollimisel täheldatud määrsõna „välja” müstiline suur sagenemine (teised 10 sagedaima ühendverbi-tegusõna ja -määrsõna sagedus oluliselt muutunud ei ole) on tõesti tingitud välja-ühendverbide sagenemisest – selleks lasen AntConcist välja iga aasta kohta kõik sõnapaarid, kus on üks sõna „välja”, ja arvutan välja-ühendverbide sagedused. Jõuan sellega valmis umbes kolmandiku, välja-ühendverbe saab ligi 60 (!), aga nende osa sõnapaaridest, kus üks sõna on „välja”, on valmis saadud aastail väga stabiilselt 25%. Millest järeldub, et vähemalt välja-ühendverbid selle aja jooksul sagenenud ei ole.

Veel küürin elutoa põrandat. I+Ä kastis on mune veel 3.

Õhtul Hiina söögikoht Vana Tao. Tore sisekujundus (täiesti punaste laternateta), ettekandjad viisakad, paar lauda edasi on ainus teine seltskond soome pere, kes pärastpoole äkki taipab, et me räägime eesti keeles, äkki saame aru, ja nende jutuvada vaikib.

No comments: