24.11.16

N, 3518. päev: keeleleid

Bussiraamat on praegu (ja veel kaua) varajase murdesõnastiku „Idioticon Hamburgense” (Idioticon Hambvrgense oder Wörter-Buch, zur Erklärung der eigenen, in und um Hamburg gebräuchlichen, Nieder-Sächſiſchen Mund-Art) 2. trükk aastast 1755. Leidub see Google’i raamatute hulgas. Seal sees on, eks ole, alamsaksa keel kaks ja pool sajandit tagasi. „Idioticon” mitte nagu idiootide, vaid nagu omapäraste sõnade (ἰδίωμα) kogumik.

Mu saksa-eesti tõlkelaenude kogu saab sealt põneva täienduse: „metsa üles töötama” tuleb alamsaksa keelest, kus IH järgi (lk 36) oli see Holt updohn (tänapäevases kirjapildis Holt opdoon). Holt (saksa Holz) ‘teatud mets’,  up/op (de: auf, vrd en: up) ‘üles’, dohn (de: tun, en: to do) ‘tegema, töötama’.

No comments: