1.5.17

E, 3659. päev: kevadpüha

Parandan kursuse asju; terve päev läheb. Vahepeal tekib hasart, et kuidas ülesandes mainitud prantsuse nimi ikka hääldub. YouTube’ist leidub asja kohta kolmeosaline veebisaade, kus nime ütleb asutuse enda direktor. Kelle suust veel õigemat hääldust kuuleb kui direktori enda suust!

Saab valmis kell kuus ja siis viskan jalad seinale. Kaanetan Kuressaare lossi joonestamise plaanid kiletaskuisse, prindin välja kõrgusmõõtmiste tabeli (looduses enda, fotodelt mõõdetud, üksikud kirjandusest leitud; üle 220 tulemuse, 9 lk). Täheldan konvendihoone ainsat keskaegse välimusega kujutist vaadates (sama muldkindlustuste plaan – siin selle loo lõpus: link –, kus ei ole raveliine, aga on varjatud tee, ning halvalt fotokoopialt arvasid mitmed ajaloolased nägevat kaitsetornil katust ja 8 korrust (tgl on 7, joonisel tõenäoliselt 6)), et NO-külje kaitsekäik oli kaitsetorni korruse võrra madalamal kui praegu. Linnuse värava kohal võib märgata, et kogu seina ülaosa laiuses on müüriladu uuem ja ühtlasem. Vana osa ülaservas on seniajani näha keskaegse ärkli toetustalade kinnimüüritud pesad (mille säilitamise vajadusele linnuse korrastustöödel 1930. aastatel osutas Armin Tuulse märgukirjaga, mida on osundatud ühes restaureerimisprojektis). Lõikel on esimüüris sel kohal aste; 1984–1985 ehitati kaitsekäik selle müüri peale.

YouTube’ist haruldane hiline (2011) pikk intervjuu Neil Armstrongiga (link).

No comments: